Surovine

Za kakovostne izdelke je v osnovi pomembna surovina, v našem primeru meso. S tem namenom prisegamo na lastno vzrejo prašičev. V hlevu imamo približno 120-150 svinj, namenjenih izključno za predelavo. Izbira sestavin krme vpliva na kakovost mesa, zato na kmetiji obdelujemo 10 hektarjev zemlje, na kateri gojimo žita za prehrano živine.